Home » webboard » คุยเรื่องสุขภาพ

เข้าชม : 56428

ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน

โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  20:47 น.
การ warm up ก่อน เล่น แบดมินตัน
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 1]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  20:49 น.
การ cool down ยืดเส้น หลังเล่นแบดมินตัน


 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 2]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  20:53 น.

เอียงศีรษะไปทางขวา ลู่ไหล่ทั้ง 2 ข้าง ใช้มือขวาวางบนด้านซ้ายของศีรษะแล้วดึงศีรษะเบาๆ ไปทางไหล่ขวา ค้างไว้ 10-30 วินาที สลับข้างและทำซ้ำแบบเดียวกัน
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 3]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  20:55 น.

ยืนห่างจากฝาผนัง 2-3 ฟุต แล้วก้าวเท้าซ้ายเข้าไปใกล้ผนัง ให้เท้าทั้งสองตั้งฉากกับฝาผนัง งอเข่าซ้าย แขนทั้งสองข้างพิงฝาผนัง เข่าหลังตึงและส้นเท้าแนบพื้น ค้างไว้ 10-30 วินาที สลับข้างและทำซ้ำแบบเดียวกัน พยายามให้เท้าทั้ง 2 ข้างขนานกันและตั้งฉากกับฝาผนัง ส้นเท้าหลังแนบพื้นเสมอ กรณีเข่าหลังนั้น สามารถงอเล็กน้อยระหว่างการยืดเหยียด เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 4]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  20:56 น.

ใช้มือซ้ายยันฝาผนังหรือจับราวไว้เพื่อการทรงตัว งอเข่าขวายืนด้วยขาซ้าย มือขวาจับข้อเท้าและค่อยๆ ดึงให้ส้นเท้าเข้าหากัน ค้างไว้ 10-30 วินาที รักษาหลังให้ตรงอย่าแอ่น สลับข้างและทำซ้ำแบบเดียวกัน
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 5]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  20:57 น.

ใช้มือซ้ายยันฝาผนังหรือจับราวไว้เพื่อการทรงตัว งอเข่าขวายืนด้วยขาซ้าย มือขวาจับข้อเท้าและค่อยๆ ดึงให้ส้นเท้าเข้าหากัน ค้างไว้ 10-30 วินาที รักษาหลังให้ตรงอย่าแอ่น สลับข้างและทำซ้ำแบบเดียวกัน
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 6]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  20:59 น.

จากท่านั่งคุกเข่า ก้าวเท้าขวาออกไปข้างหน้าจนกระทั่งเข่าตั้งอยู่เหนือข้อเท้า พยายามให้เท้าขวาชี้ตรงไปข้างหน้า พักเข่าซ้ายบนพื้นด้านหลัง ลำตัวโน้มตัวไปทางเข่าหน้า เชิงกรานและสะโพกซ้ายด้านหน้าถูกกดลงใกล้พื้น ค้างไว้ 10-30 วินาที สลับข้างและทำซ้ำแบบเดียวกัน
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 7]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  21:00 น.

นั่งบนพื้น ดึงฝ่าเท้าทั้งสองข้างเข้าใกล้ขาหนีบและประกบกัน มือจับปลายเท้าแล้วโน้มตัวให้ต่ำไปข้างหน้าอย่างช้าๆ จนรู้สึกตึงที่ขาหนีบและบริเวณหลัง ค้างไว้ 10-30 วินาที ถ้าเป็นไปได้ ให้ข้อศอกอยู่ด้านนอกของขาท่อนล่าง ผ่อนคลายแล้วทำซ้ำ
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 8]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  21:01 น.

นั่งบนพื้นเหยียดเท้าขวาตรงออกไป งอเข่าซ้ายและวางเท้าซ้ายข้ามเข่าขวา งอศอกขวายันเข่าซ้ายไว้ วางฝ่ามือซ้ายไว้ด้านหลัง แล้วค่อยๆ หมุนศีรษะไปทางด้านหลัง พร้อมกับบิดลำตัวส่วนบนไปทางซ้าย ค้างไว้ 10-30 วินาที สลับข้างและทำซ้ำแบบเดียวกัน
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 9]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  21:02 น.

นั่งบนพื้นเหยียดเท้าขวาตรงออกไป งอเข่าซ้ายและวางเท้าซ้ายข้ามเข่าขวา งอศอกขวายันเข่าซ้ายไว้ วางฝ่ามือซ้ายไว้ด้านหลัง แล้วค่อยๆ หมุนศีรษะไปทางด้านหลัง พร้อมกับบิดลำตัวส่วนบนไปทางซ้าย ค้างไว้ 10-30 วินาที สลับข้างและทำซ้ำแบบเดียวกัน
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 10]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  21:02 น.

นั่งบนพื้นเหยียดเท้าขวาตรงออกไป งอเข่าซ้ายและวางเท้าซ้ายข้ามเข่าขวา งอศอกขวายันเข่าซ้ายไว้ วางฝ่ามือซ้ายไว้ด้านหลัง แล้วค่อยๆ หมุนศีรษะไปทางด้านหลัง พร้อมกับบิดลำตัวส่วนบนไปทางซ้าย ค้างไว้ 10-30 วินาที สลับข้างและทำซ้ำแบบเดียวกัน
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 11]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  21:03 น.

นอนบนพื้น ใช้มือทั้งสองข้างสอดใต้หัวเข่า ค่อยๆ ดึงเข่าทั้งสองข้างเข้าหาหน้าอก พยายามให้หลังส่วนล่างติดพื้น ค้างไว้ 10-30 วินาที แล้วผ่อนคลาย และทำซ้ำ ถ้ามีเวลาทุกท่า ทุกข้าง ควรทำซ้ำๆ ให้ได้อย่างน้อย 4 ครั้ง จะได้ผลดี
 
RE : ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับ กีฬา แบดมินตัน [ ความเห็นที่ 12]
โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557  21:04 น.
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะละเลย คิดว่าไม่จำเป็น ความจริงแล้วหากท่านได้ปฏิบัติจะพบว่า รู้สึกสบายตัว เบาศีรษะ อาการปวดเมื่อยลดลง แม้กระทั่งภาวะเครียด
      
       กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ขอแนะนำท่ายืดเหยียดพื้นฐาน 10 ท่า เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี โดยการบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สำคัญ ในการบริหารกล้ามเนื้อให้ยืดเหยียดแบบค้างนิ่งไว้ประมาณ 10-30 วินาที แต่ละท่าทำอย่างน้อย 4 ครั้ง จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
      
       ในการยืดกล้ามเนื้อให้ยืดจนถึงจุดที่รู้สึกตึง ไม่ใช่เจ็บแล้วค้างนิ่งไว้ในท่านั้น ระหว่างการยืดเหยียดให้หายใจเข้า-ออก ตามปกติ อย่ากลั้นหายใจ การยืดเหยียดเหยียดสามารถปฏิบัติได้ทุกวัน ยิ่งบ่อยยิ่งดี
      
       (จากหนังสือ “การยืดเหยียดพื้นฐาน)
      
       (จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 124 มีนาคม 2554 โดย กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

      ที่มา : http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9540000028353

 


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ